Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: НАУ
 • Сторінок: 15
 • ISBN: ISSN 1729-7036
 • ББК: ББК 65.9(4Укр)
 • УДК: УДК 330.101: 339.924
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі / Ковтонюк К.В. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. - № 2. – С. 121-126.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі

Проаналізовано інституційні умови включення України в європейський фінансовий простір. Запропоновано комплекс заходів щодо формування ефективного і дієвого фондового ринку як провідного елементу фінансової системи країни з ринковою економікою. Вдосконалено організаційну модель інституційного забезпечення участі України в європейському фінансовому просторі.

Ключові слова: інституційне середовище, фінансовий простір, фондовий ринок, фінансові інститути, капіталізація.

Институциональное обеспечение субъектного статуса Украины в европейском финансовом пространстве

Проанализированы институциональные условия привлечения Украины в европейское финансовое пространство. Предложен комплекс мер по формированию эффективного и действенного фондового рынка как ведущего элемента финансовой системы страны с рыночной экономикой. Усовершенствована организационная модель институционального обеспечения участия Украины в европейском финансовом пространстве.

Ключевые слова: институциональная среда, финансовое пространство, фондовый рынок, финансовые институты, капитализация.

Institutional support of the status of Ukraine in the european financial space

The institutional basis of Ukraine’s integration into European financial area has been analyzed. Complexes of measures formation an effective and efficient stock market as the leading elements of the financial system in market economy have been offered. The organizational model of institutional environment for integration Ukraine in the European financial area has been improved.

Keywords: institutional environment, financial area, stock market, financial institutions, capitalization.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами