Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка»
 • Сторінок: 14
 • ISBN: ISSN 1993-0259 (Print), 2219-4649 (Online)
 • УДК: УДК 339.9.01:339.923
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі / Ковтонюк К.В. // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Частина 2. - С. 231-236.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ БАГАТОРІВНЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

У статті аналізуються теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних учених, присвячені проблемі багаторівневої інтеграції. Розглянуті напрямки та рівні процесів економічної та фінансової інтеграції в Європі. Запропоновано механізм інтеграції України до європейського фінансового простору.

Ключові слова: інтернаціоналізація, інтеграція, фінансовий простір, Європейський союз (ЄС).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСОКМ СОЮЗЕ

В статье анализируются теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблеме многоуровневой интеграции. Рассмотрены направления и уровни процессов экономической и финансовой интеграции в Европе. Проведен анализ уровня соответствия Украины европейским критериям валютно-финансовой конвергенции. Предложен механизм интеграции Украины в европейское финансовое пространство.

Ключевые слова: интернационализация, интеграция, финансовое пространство, Европейский Союз (ЕС).

ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS OF THE MULTI-LEVEL INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION

This article analyzes the theoretical approaches of domestic and foreign scholars to the problem of multi-level integration. The directions of the processes and levels of economic and financial integration in Europe are considered. The analysis of the compliance of Ukraine with European standards monetary convergence is carried out. A mechanism of its integration into the European financial space is offered.

Keywords: internationalization, integration, financial area, the European Union (EU).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами