Закономірності фінансового регіоналізму

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок: 10
 • ISBN: ISSN 1562-0808
 • УДК: УДК 339.92:061.1
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. - №240. – С. 56-59.

Закономірності фінансового регіоналізму

Розвиток глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем, обумовлені дією об'єктивних економічних законів (закон вартості, закон конкуренції, закон попиту та пропозиції, закон єдиної ціни, закон надлишкової пропозиції товарів або надлишкового попиту на гроші, закон концентрації окремих форм власності та капіталу, закон середньої норми прибутку, основний закон капіталізму, закон поводження покупців, закон Енгеля, принцип Парето, закон граничної прибутковості, закон спадної віддачі, закон народонаселення, закон спадної продуктивності капіталу, закони грошового обігу, закони зниження трансакційних витрат) та особливостями їх прояву на регіональному рівні, а також гармонізацією економічних інтересів суб'єктів міжнародних відносин. Економічні закони в умовах фінансового глобалізації екстраполюють свою діють не лише на регіональний, але й глобальний фінансовий простір модифікуючи його в цілому.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами