Теоретичні аспекти визначення поняття «фінансовий простір»

 • Автор:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • № комплекту: №22 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок: 16
 • ББК: ББК 65я5
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Теоретичні аспекти визначення поняття «фінансовий простір» / Ковтонюк К.В. // Вчені записки / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2010. – Вип. 22. – С. 33-43.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР»

У статті досліджується сутність міждисциплінарного поняття «простір» та доводиться його відмінність від категорії «середовище», а також розглядаються класифікації просторів, провідне місце серед яких відводиться фінансовому простору як складовій економічного простору.

Ключові слова: економічний та фінансовий простір, фінансова сфера, вимірник фінансового простору.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»

В статье исследуется сущность междисциплинарного понятия «пространство» и доказывается его отличие от категории «среда», а также рассматриваются классификации пространств, руководящее место среди которых отводится финансовому пространству как составляющей экономического пространства.

Ключевые слова: экономическое и финансовое пространство, финансовая сфера, измеритель финансового пространства.

THEORETICAL ASPECTS OF DEFINITION «FINANCIAL AREA»

The article under consideration discloses the essence of the interdisciplinary area concept and proves its distinction from the environment category. Thus it gives prominence to the areas classification among which the leading place is featured to the financial area as a component of economic area.

Keywords: the economic and financial area, financial sector, fiscal area meter.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами