Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Видавництво: Держспоживстандарт України
  • Сторінок: 8
  • УДК: УДК 378:006.015.5
  • ISBD: Тавлуй І.П. Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу. / І.П. Тавлуй, Л.М. Хомічак // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2011. – №3 (70).

Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу

У статі розглянуто один із етапів створення системи управління якістю (СУЯ), пов'язаний із визначенням та документуванням процесів вищого навчального закладу (ВНЗ). Визначено принцип побудови моделей процесів та наведено приклад приклад побудови ієрархії процесів СУЯ у ВНЗ

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами