Регіональні фінансові мережі, як фактор активізації інвестиційно – інноваційних процесів в Україні

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Креативний менеджмент
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: Науково практичне видання: Банківська справа
 • Сторінок: 7
 • ISBN: ISSN 1996-3947
 • УДК: УДК 33
 • ISBD: Галиця І.О. Іваницька О.М. Регіональні фінансові мережі, як фактор активізації інвестиційно – інноваційних процесів в Україні // Банківська справа –2012. №3(105) – С. 81-88
 • uk-UA

 • ru-RU

Регіональні фінансові мережі, як фактор активізації інвестиційно – інноваційних процесів в Україні

Визначено доцільність запровадження фінансових мереж на регіональному рівні та окреслено напрями й механізми їх побудови згідно з теорією і практикою розвитку підприємницьких мереж у реальному секторі. Обгрунтовано переваги фінансових мереж як нової форми кооперації діяльності фінансових інституцій регіону.

Ключові слова: підприємницькі мережі, фінансові мережі, кооперація діяльності фінансових інституцій.

Региональные финансовые сети, как фактор активизации инвестиционно - инновационных процессов в Украине

Определена целесообразность введения финансовых сетей на региональном уровне и намечены направления и механизмы их построения согласно по теории и практики развития предпринимательских сетей в реальном секторе. Обоснованны преимущества финансовых сетей как новой формы кооперации деятельности финансовых институтов региона.

Ключевые слова: предпринимательские сети, финансовые сети, кооперация деятельности финансовых институтов.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами