Аналіз системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво: Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»
 • Сторінок: 10
 • ISBN: ISBN 966-7631-55-9
 • ББК: ББК 65.9(4)
 • УДК: УДК 336 (477)
 • ISBD: Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.16. – 644 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Аналіз системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності

Алькема В. Г., кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики Університету економіки та права "КРОК"

У статті представлено результати анкетування менеджерів щодо особливостей формування та організації системи економічної безпеки підприємств в сучасних умовах. Виділено та проранжовано завдання та функції системи економічної безпеки. Проведено аналіз суб'єктів системи економічної безпеки за рівнями управління та функціональними компетенціями.

Ключевые слова: менеджери, рівень ієрархії, економічна безпека, система економічної безпеки, задачі системи, функції системи, суб'єкти системи.

Анализ экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности

Алькема В.Г., кандидат технических наук, профессор кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности и логистики Университета экономики и права "КРОК"

В статье представлены результаты анкетирования менеджеров относительно особенностей формирования и организации системы экономической безопасности предприятий в современных условиях. Выделены и проранжированы задачи и функции системы экономической безопасности. Проведен анализ субъектов системы экономической безопасности по уровням управления и функциональным компетенциями

Ключевые слова: менеджеры, уровень иерархии, экономическая безопасность, система экономической безопасности, задачи системы. функции системы, субъекты системы.

Analysis of the system of economic security of economic entities

Alkema V.G., candidate of technical sciences, professor of the department of management of foreign economic activity and logistics of the University of Economics and Law "KROK"

The article presents the results of surveys of managers regarding the features of formation and organization of such business enterprise in modern terms. Ranked and allocated tasks and functions of economic security. The analysis of subjects of economic security and levels of functional competes cies.

Keywords: managers, the level of the hierarchy, economic security, economic security system, the task system, functions of the system.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами