Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Спеціальність: Психологія
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №17 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 13
 • ISBN: ISSN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Дубчак О.Б. Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 17. – К. 2013. – 157-161 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти

У статті розглядається питання викладання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти на засадах диференціації та індивідуалізації. Представлена комплексна програма курсової підготовки з психології для вчителів з урахуванням їх професійних потреб і індивідуальних запитів, яка сприяє безперервному професійному самовдосконаленню і особистісному зростанню.

Ключові слова: диференціація, індивідуалізація, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, комплексна програма, психологічний супровід.

Проблема дифференцация и индивидуализация обучения психологи в учреждениях последипломного педагогического образования.

В статье рассматривается вопросы преподавания психологии в учреждениях последипломного педагогического образования на основе дифференциации и индивидуализации. Представлена комплексная программа курсовой подготовки по психологии для учителей с учетом их профессиональных потребностей и индивидуальных запросов, которая способствует непрерывному профессиональному самосовершенствованию и личностному росту.

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, последипломное образование, повышение квалификации, комплексная программа, психологическое сопровождение.

The problem of differentiation and individualization of teaching psychology at postgraduate pedagogical education schools

This article studies the teaching of psychology at postgraduate pedagogical education schools on the principles of differentiation and individualization. A comprehensive program for training courses on psychology for teachers considering their professional needs and personal requests that promotes continuous professional improvement and personal growth has been presented in the paper.

Key words: differentiation, individualization, postgraduate education, professional improvement, comprehensive program, psychological support.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами