Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Спеціальність: Психологія
 • Видавництво: Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського
 • Сторінок: 13
 • ISBN: ISSN 2078-2128
 • ББК: ББК 94.3.88 H 34
 • УДК: УДК 159.9:504(06)
 • ISBD: Дубчак О.Б. Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Науковий вісник Миколаївського держ. університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 6. Миколаїв: МДУ ім. В.О.Сухомлинського. 2011.– (Серія «Психологічні науки») – 101-102 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти

У статті розглядаються питання, пов’язані з професійною деформацією особистості вчителя. Розкриваються причини виникнення, симптоматика цього феномена у педагогічних працівників, а також профілактичні заходи щодо подолання професійної деформації особистості вчителя в системі післядипломної освіти.

Ключові слова: професійна деформація учителя, професійно-типологічні деформації, акцентуації характеру, комплекс загрози авторитету, психологічний захист, професійна позиція, позиційно-рольова трансформація.

Профилактика профессиональной деформации личности учителя в системе последипломного педагогического образования.

В статье рассматриваются вопросы связанные с профессиональной деформацыей личности учителя. Раскрываются причины возникновения, симптоматика этого феномена, а так же профилактические меры по преодолению профессиональной деформации личности учителя в системе последипломного образования.

Ключевые слова: профессиональная деформация учителя, профессионально-типологические деформации, акцентуации характера, комплекс угрозы авторитета, психологическая защита, профессиональная позиция, позиционно-ролевая трансформация.

Prevention of professional deformation of teacher’s personality in the pedagogic system of postgraduate education.

The article includes issues related to professional deformation of teacher’s personality. The causes and symptoms this phenomenon is highlighted here, as well as preventive measures that help to overcome the professional deformation of teacher’s personality in the system of postgraduate education/

Key words: professional deformation of teachers, typological , professional deformation, accentuations of character, complex of threat from anthorities, psychological defense, professional attitude, role transformation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами