Моделювання системи дистанційного навчання у ВНЗ

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: Бердянськ: ФОП Ткачук О.В.
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2412-9208
 • ББК: ББК 74.480.46я5
 • УДК: УДК 378.14.015.62
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ / А.Ю. Заболоцький // Наукові Записки Бердянського державного педагогічного університету. - №1. – Випуск І. – С. 94-99.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ

Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ. Характеризуються основні частини моделі системи дистанційного навчання. Представлені основні питання які має вирішити керівництво ВНЗ при впровадженні ІКТ у начальному процесі.

Ключові слова: дистанційне навчання, Вища школа, інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Моделирование системы дистанционного обучения ВУЗов

Моделирование системы дистанционного обучения вуза. Характеризуются основные части модели системы дистанционного обучения. Представлены основные вопросы которые должно решить руководство вуза при внедрении ИКТ в учебном процессе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Высшая школа, информационно-коммуникационные технологии в образовании.

Modeling of distance learning universities

Simulation of distance learning universities. Characterized basic model of distance learning system. The basic quations which should solve university leadership in the implementation of ICT across the curriculum.

Keywords: distance learning, High School, ICT in education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами