Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ України (на прикладі університету економіки та права «КРОК»)

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: Дрогобич: Поліграфічна фірма «ШВИДКОДРУК»
 • Сторінок: 9
 • ISBN: ISSN 2308-4634
 • УДК: УДК 37.048.4:811.111:338.48
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ україни (на прикладі університету економіки та права «КРОК») /А.Ю. Заболоцький // Молодь і ринок - №3(134). – Випуск 3. – С. 164-168
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ України (на прикладі Університету економіки та права «КРОК»)

У статті розглянуто перспективні інструменти інтернет-маркетингу для просування дистанційної форми навчання в сфері освітніх послуг та розглянуто особливості формування маркетингової стратегії у вищіх навчальних закладах України, проведено порівняльний аналіз засобів інтернет-маркетингу.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання в Україні.

Интернет-маркетинг дистанционной формы обучения в ВУЗ Украины (на примере Университета экономики и права «КРОК»)

В статье рассмотрены перспективные инструменты интернет-маркетинга для продвижения дистанционной формы обучения в сфере образовательных услуг рассмотрены особенности формирования маркетинговой стратегии в высших учебных заведениях Украины, проведен сравнительный анализ средств интернет-маркетинга.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, дистанционное обучение в Украине

Internet marketing distance learning university in Ukraine (for example, the University of Economics and Law «KROK»)

The article considers promising internet marketing tools to promote distance learning in the field of educational services and the features of formation of marketing strategies in higher educational institutions of Ukraine, a comparative analysis of means of internet marketing.

Keywords: distance learning, distance education technology, distance learning in Ukraine

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами