Банк ідей – шлях до інноваційного прориву

Банк ідей – шлях до інноваційного прориву

Цілком зрозуміло, що за сучасних умов жоден керівник чи фахівець (група фахівців) не може володіти всіма знаннями і повною інформацією щодо системоутворюючих зв’язків, необхідних для швидкого прийняття ефективних управлінських рішень у зовнішньому і внутрішньому середовищах, які постійно змінюються. Нині для ефективного управління потрібно створювати і впроваджувати механізми, що надають змогу максимально використовувати креативний потенціал якомога більшої кількості співробітників підприємства.

проф. І.О. Галиця, завідувач кафедри Університету «КРОК», проф. С.М. Лаптєв, ректор Університету «КРОК»

В Університеті «КРОК» здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами