Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Експортно-орієнтований менеджмент
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 13
 • ББК: ББК 65.428+65.2/4-98
 • УДК: УДК 339.5:65.012.8
 • ISBD: Оласюк Г.П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур /Г.П. Оласюк // Зовнішня торгівля та економічна безпека / К.: Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 10. – С. 90–95.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур

Наукова стаття присвячена порівняльному аналізу підходів, які застосовуються при формуванні системи економічної безпеки, визначенню їх переваг та недоліків. Автором здійснено структуризацію складових СЕБ з урахуванням існуючих наукових підходів.

Ключові слова: система економічної безпеки, функціональні складові, заходи забезпечення безпеки, механізм реалізації безпеки.

Сравнительный анализ подходов к формированию системы экономической безопасности предпринимательских структур

Научная статья посвящена сравнительному анализу подходов, применяемых при формировании системы безопасности, определению их преимуществ и недостатков. Автором осуществлено структурирование составляющих СЕБ с учетом существующих научных подходов.

Ключевые слова: система экономической безопасности, функциональные составляющие, меры обеспечения безопасности, механизм реализации безопасности.

Comparative analysis of approaches to the formation of economic security of enterprise structures

Scientific paper is devoted to a comparative analysis of the approaches used in the formation of economic security; the definition of their advantages and disadvantages is given. The author has structured components of SES considering existing scientific approaches.

Keywords: the system of economic security, functional components, security measures, mechanisms of security.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами