Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Управління людськими ресурсами
 • Спеціальність: Адміністративний менеджмент, Менеджмент
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К: ПАТ «ВІПОЛ»
 • Сторінок: 17
 • УДК: УДК 331(477)(05) 540.3
 • ISBD: Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. – К., 2016. – №3-4. – С.3-9
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

У статті проаналізовано суперечливі тенденції формування українського ринку праці. Висвілено перспективи його подальшого розвитку та інституційні умови для їх досягнення.

В статье проанализированы противоречивые тенденции формирования украинского рынка труда. Высветлены перспективы его дальнейшего развития и институциональные условия их достижения.

The article analyses contradictory trends of ucrainian labour market formation. It highlights prospectives of its further development and institutional conditions of their reaching.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами