Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси підприємств
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
 • Сторінок: 4
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ISBD: Наумова О.О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ / О.О. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: економіка. – 2016. – №181. – С. 32-35
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ

Розглянуто роль інвестицій в діяльності підприємства в умовах кризових явищ. Визначено фактори, які чинять на них вплив. Виявлено сучасні тенденції здійснення інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами, зокрема, викладено проблеми захисту прав власності інвесторів, стан корпоративного управління та технологічної модернізації виробництва.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність підприємства.

Управление инвестиционной деятельностью предприятия в условиях кризисных явлений

Рассмотрена роль инвестиций в деятельности предприятия в условиях кризисных явлений. Выявлены современные тенденции осуществления инвестиционной деятельности отечественными предприятиями, в частности, раскрыты проблемы защиты прав собственности инвесторов, положения корпоративного управления и технологической модернизация производства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность предприятия.

MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE UNDER CRISIS CONDITIONS

The method of comparison, analysis and synthesis, induction and deduction in devoted paper for the purpose of summarized modern theoretical approaches to the investment activity of the enterprise are used. The research is based on the analysis of scientific papers of leading scientists about investment activity of the enterprise under crisis economic conditions. The relationship between corporate management, technological modification of the production process, the government protection of the property rights of investors under crisis conditions and investment activity of Ukrainian enterprises are analyzed. The paper is shown that lack of the investment activity in Ukraine is a negative consequence of the presence a high degree of risk as a result of banking crisis and serious legal violations in the activity of enterprises.

Key words: investment, investment activity of the enterprise.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами