Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • Спеціальність: Економіка підприємства
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №42 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 9
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Андрєєва В.А. Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 42. – К., 2015. – С.146-154
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер

В статті запропоновано визначення категорії «виробничий кластер», визначено ряд переваг кластерного взаємозв’язку, охарактеризовано державно-приватне партнерство в рамках кластеризації економіки.

Ключові слова: кластер, кластерна стратегія, інноваційна модель, соціально-економічний розвиток, конкурентоспроможність регіону, інноваційні кластерні структури.

Интеграция предприятий региона в инновационный кластер

В статье предложено определение категории «производственный кластер», определен ряд преимуществ кластерной взаимосвязи, охарактеризовано государственно-частное партнерство в рамках кластеризации экономики.

Ключевые слова: кластер, кластерная стратегия, инновационная модель, социально-экономическое развитие, конкурентоспособность региона, инновационные кластерные структуры.

The enterprise integration of region in the innovation cluster

In this article the definition of «industrial cluster» is proposed, the benefits of cluster relationship is determined, public-private partnership as part ot the economy clustering has been characterized.

Keywords: cluster, cluster strategy, innovative model, socio-economic development, the competitiveness of the region, innovative cluster structures.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами