Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер

Андрєєва В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, Університету економіки та права «КРОК»

В статті запропоновано визначення категорії «виробничий кластер», визначено ряд переваг кластерного взаємозв’язку, охарактеризовано державно-приватне партнерство в рамках кластеризації економіки.

Ключові слова: кластер, кластерна стратегія, інноваційна модель, соціально-економічний розвиток, конкурентоспроможність регіону, інноваційні кластерні структури.

Интеграция предприятий региона в инновационный кластер

Андреева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий, конкурентной политики и инновационного развития Университета экономики и права «КРОК»

В статье предложено определение категории «производственный кластер», определен ряд преимуществ кластерной взаимосвязи, охарактеризовано государственно-частное партнерство в рамках кластеризации экономики.

Ключевые слова: кластер, кластерная стратегия, инновационная модель, социально-экономическое развитие, конкурентоспособность региона, инновационные кластерные структуры.

The enterprise integration of region in the innovation cluster

Andryeyeva V.А.Ph.D., Assistant Professor of Economic and Management of Enterprise Department, «KROK» University

In this article the definition of «industrial cluster» is proposed, the benefits of cluster relationship is determined, public-private partnership as part ot the economy clustering has been characterized.

Keywords: cluster, cluster strategy, innovative model, socio-economic development, the competitiveness of the region, innovative cluster structures.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами