Механізм взаємодії служби безпеки з суб`єктами системи економічної безпеки підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок: 11
 • УДК: УДК 65.012.8
 • ISBD: Механізм взаємодії служби безпеки із суб’єктами системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. / ТОВ «Дорадо – Друк» № 4 - 2010 - С 63-68.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Механізм взаємодії служби безпеки з суб'єктами системи економічної безпеки підприємства

Захаров Олександр Іванович, к.е.н., доцент,
заступник директора ННІ менеджменту безпеки
Університету економки та права «КРОК»

У статті розглядається організація взаємодії служби безпеки підприємства з суб'єктами його системи економічної безпеки, а також базові основи побудови механізму взаємодії в системі економічної безпеки.

Ключові слова: Взаємодія, система економічної безпеки, підприємство, небезпеки, загрози, механізм взаємодії, економічна безпека, суб'єкти системи економічної безпеки

Механизм взаимодействия служби безопасности с субъектами системы экономической безопасности предприятия

Захаров Александр Иванович, к.э.н., доцент,
заместитель директора УНИ менеджмента безопасности
Университета экономики и права «КРОК»

В статье рассматривается организация взаимодействия службы безопасности предприятия с субъектами его системы экономической безопасности, а также базовые основы построения механизма взаимодействия в системе экономической безопасности.

Ключевые слова: Взаимодействие, система экономической безопасности, предприятие, опасности, угрозы, механизм взаимодействия, экономическая безопасность, субъекты системы экономической безопасности

Mechanism of interaction of security service with the subjects of economic security of the enterprise

Zaharov Oleksandr Ivanovich
PhD in Economics, Associate Professor
Deputy Director of Security Management Institute (KROK University)

The organization of interaction between the enterprise’s security service sand the subjects of economic security system , and basic fundamentals of the creation of interaction mechanism in the system of economic security are considered.

Keywords: Interaction, economic security, enterprise, danger, threat, cooperation mechanism, economic security, subjects of economic security system.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами