Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Сторінок: 9
 • ISBN: ISSN 2222-5501
 • УДК: УДК 378.14
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Д Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. / А.Ю. Заболоцький // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. - №1(11). – Випуск І. – С. 221-225.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України.

Анотація. Дистанційна освіта набуває все більшої популярності в Україні. Це викликано як західними тенденціями до безперервної освіти, так і економічною кризою в Україні. Багато ВНЗ України мають центри дистанційного навчання, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання в Україні.

Современное состояние дистанционного обучения в вузах Украины.

Аннотация. Дистанционное образование приобретает все большую популярностьв Украине. Это вызвано как западными тенденциями к непрерывному образованию, так и экономическим кризисом в Украине. Многие вузы Украины имеют центры дистанционного обучения, предоставляющих образовательные услуги по дистанционной форме обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, дистанционное обучение в Украине.

Current status of distance learning in higher education in Ukraine.

Abstract. Distance education is gaining popularity in Ukraine. This is a western trend to continuous education and economic crisis in Ukraine. Many universities in Ukraine have distance learning centers that provide educational services for distance learning.

Keywords: distance learning, distance education technology, distance learning in Ukraine.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами