Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: Дрогобич: Поліграфічна фірма «ШВИДКОДРУК»
 • Сторінок: 10
 • ISBN: ISSN 2308-4634
 • УДК: УДК 37.048.4:811.111:338.48
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання. /А.Ю. Заболоцький // Молодь і ринок - №6(137). – Випуск 6. – С. 27-31.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання

У статті розглянуто теоретичний та практичний досвід виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання в Україні.

Выявлению педагогических условий и критериев развития познавательной деятельности студентов дистанционной формы обучения

В статье рассмотрены теоретический и практический опыт выявления педагогических условий и критериев развития познавательной деятельности студентов дистанционной формы обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, дистанционное обучение в Украине

Detection of pedagogical conditions of criteria learning of students distance learning

The article deals with theoretical and practical experience identifying pedagogical conditions and criteria of learning of students distance learning.

Keywords: distance learning, distance education technology, distance learning in Ukraine

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами