Якість дистанційного навчання

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок: 7
 • ISBN: ISSN 2304-5809
 • УДК: УДК 378.14.015.62
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Якість дистанційного навчання / А.Ю. Заболоцький // Молодий вчений - №5(32). – Частина 3. – С. 333-335.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Якість дистанційного навчання

У статті розглядається проблема якості дистанційного навчання. З’ясовано загальні аспекти якості досвіду в он-лайн середовищі навчання. Обґрунтовано фактори якості дистанційного навчання. Дистанційне навчання є основою для надання студенту вільного доступу до знань. Без якісного дистанційного навчання не побудувати систему безперервного навчання.

Університет «КРОК» з 2013 року працює зі студентами дистанційної форми навчання та досліджує проблему якості дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, якість дистанційного навчання, інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Качество дистанционного обучения

В статье рассматривается проблема качества дистанционного обучения. Выяснено общие аспекты качества опыта в онлайн среде обучения. Обоснованно факторы качества дистанционного обучения. Дистанционное обучение является основой для предоставления студенту свободного доступа к знаниям. Без качественного дистанционного обучение не построить систему непрерывного обучения.

Университет «КРОК» с 2013 года работает со студентами дистанционной формы обучения и исследует проблему качества дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, качество дистанционного обучения, информационно-коммуникационные технологии в образовании.

Quality of distance learning

The problem of the quality of distance education. It is found the general aspects of quality experience in online learning environment. Grounded factors as distance learning. Distance learning is the basis for providing students free access to knowledge. Without quality distance education to build the system of lifelong learning.

University "KROK" 2013 works with students of distance learning and explores the problem of the quality of distance education.

Formulation of the problem. The quality of distance learning as valuable learning, not fully explored and should be determined experimentally when working in higher educational institutions. Distance learning is the basis for providing students free access to knowledge. Without quality distance education to build the system of lifelong learning. University "KROK" program that adapts conducts distance learning students after a series of steps in preparation for online learning. These steps include: reception setting for learning, growth to successful student learning skills and sample unit, students can go to "understand what is distance learning." It is important that they know which support they can expect, and how to access it.

There are many aspects of distance learning, if you really want to guarantee the success of your application online. It is necessary to evaluate many aspects, such as your student, content, teacher, software, infrastructure, human resources.

Keywords: distance learning, the quality of distance learning, information and communication technology in education is the foundation education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами