Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: К: Видавництво «Знання»
 • Сторінок: 5
 • ISBN: ISSN 1682-2366
 • УДК: УДК 004.9.374
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання. / А.Ю. Заболоцький // Вища школа. - №1. – Випуск І. – С. 60-65.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання

У статті висвітлюється проблема використання технологій дистанційного навчання в організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Наводяться можливі варіанти роботи зі студентами денної форми навчання при переході на дистанційне навчання. Ефективне використання потенціалу інформаційних та комунікаційних технологій в умовах кризи - актуальне питання для сучасного українського суспільства. Необхідність зменшувати виграти на навчання студентів, не втрачаючи при цьому якість, змушує відмовлятися від класичної схеми навчання без відриву від виробництва та впроваджувати сучасні інноваційні проекти Одним із таких проектів є дистанційне навчання. Досліджується вмотивованість студентів використовувати технології дистанційного навчання Запропонована модель роботи студентів денної форми навчання з використанням дистанційних технологій

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, дистанційне навчання для стаціонару.

Использование технологий дистанционного обучения в организации работы студентов дневной формы обучения

В статье освещается проблема использования технологий дистанционного обучения в организации самостоятельной работы студентов дневной формы обучения. Приведены возможные варианты работы со студентами дневной формы обучения при переходе на дистанционное обучение. Эффективное использование потенциала информационных и коммуникационных технологий в условиях кризиса — актуальный вопрос для современного украинского общества. Необходимость сокращать расходы на обучение студентов, не теряя при этом качество, заставляет отказываться от существующей классической схем и обучения без отрыва от производства и внедрять современные инновационные проекты. Одним из таких проектов является дистанционное обучение.

The use of distance learning technologies in the organization of full-time students

The article deals with the problem of using distance learning technologies in the organization of independent work full-time students. Posted options work with fulltime students in the transition to distance learning. Description of the problem to be solved in ttre paper Etfective use of the potential of information and communication technologies in crisis - urgent issues of modern Ukrainian society. The need to reduce the costs of educating students without losing quality forced to abandon the existing scheme of classical learning on the job and introduce modern innovative designs. One of these projects is distance learning. The aim of the study is to develop a model of full-time students via distance learning and motivation research students use this technology

Keywords: distance learning, distance education technology, distance learning for hospital.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами