Проблеми вибору безкоштовної системи управління навчальним процесом дистанційної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Дистанційне навчання
 • Підрозділ: Центр дистанційного навчання
 • Видавництво: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок: 8
 • ISBN: ISBN 978-966-916-093-5
 • ББК: ББК 74.2я43
 • УДК: УДК 37.01(063)
 • ISBD: Заболоцький А.Ю. Проблеми вибору безкоштовної системи управління навчальним процесом дистанційної освіти / А.Ю. Заболоцький // Молодий вчений. Педагогіка: традиції та інновації. - №1. – С. 97-99
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Проблеми вибору безкоштовної системи управління навчальним процесом дистанційної освіти

Анотація. Дистанційна освіта здобуває все більшої популярності не тільки у вищіх навчальних закладах, а і у системі корпоративної освіти. Кожна організація, що створює систему дистанційної освіти стикається з проблемою вибору системи управління навчальним процесом.

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, moodle.

Проблемы выбора бесплатной системы управления учебным процессом дистанционного образования

Аннотация. Дистанционное образование приобретает все большую популярность не только в высших учебных заведениях, а и в системе корпоративного обучения. Каждая организация, создающая систему дистанционного образования сталкивается с проблемой выбора системы управления учебным процессом.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, moodle.

Problems choice of free learning management system of distance education

Abstract. Distance education gets more and more popular not only in higher educational institutions, but also in the system of corporate education. Each organization that provides distance education system faced with a choice learning management system.

Keywords: distance learning, distance learning technology, moodle.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами