Базові принципи та алгоритм забезпечення сталого розвитку регіону в межах еколого-економічної безпеки України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • № комплекту: №36 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 6
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 330:43
 • ISBD: Андрєєва В.А. Базові принципи та алгоритм забезпечення сталого розвитку регіону в межах еколого-економічної безпеки України // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 36. – К., 2014. – С. 189 - 195.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Базові принципи та алгоритм забезпечення сталого розвитку регіону в межах еколого-економічної безпеки України

В.А. Андрєєва, кандидат економічних наук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

В статті визначено принципи розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону, запропоновано алгоритм забезпечення сталого розвитку регіону в її межах.

Ключові слова: сталий розвиток, еколого-економічна безпека регіону, економічна система, екологізація економіки, загрози, небезпека.

Базовые принципы и алгоритм обеспечениия устойчивого развития региона в рамках эколого-экономической безопасности Украины

В.А. Андреева, кандидат экономических наук, ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье определены принципы разработки стратегии обеспечения эколого-экономической безопасности региона, предложен алгоритм обеспечения устойчивого развития региона в ее рамках.

Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-экономическая безопасность региона, экономическая система, экологизация экономики, угрозы, опасность.

Basic principles and аlgorithm of ensuring sustainable region development at ecology-economical region safety limits of Ukraine

V. Andryeyeva

In this article strategy elaborating principles of ecology-economical region safety strategy is defined, algorithm of ensuring sustainable region development at her limits is suggested.

Keywords: sustainable development, ecology-economical region safety, economical system, ecologization of economics, threat, danger

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами