Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду)

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Зовнішня політика України
 • Спеціальність: Міжнародні відносини
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво: К.: ДП «Вид. дім «Персонал»
 • Сторінок: 6
 • ББК: ББК 65.9(4УКР)29-2я43
 • УДК: УДК 327(477+479.24)
 • ISBD: Ткач Д.І. Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду) / Д.І.Ткач // К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.- Вип. №50 (3-2016). – с.23-28
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду)

Ткач Дмитро Іванович

Проаналізувавши угорський досвід взаємодії церкви та політики, видно, що в Угорщині за роки незалежності створено гармонійну систему у цій царині.

Взаимодействие церкви и политики (анализ венгерского опыта)

Ткач Дмитрий Иванович

Анализ венгерского опыта взаимодействия церкви и политики показал, что в Венгрии за годы независимости создана гармоничная система в этой области.

Interaction between the church and politics (analysis of the Hungarian experience)

Dmytro Tkach

Analysis of the Hungarian experience of interaction between thechurch and politics has shown that during the years of Hungary's independence the harmonious system in this areawas created.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами