Операционно-проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала

  • uk-UA

  • ru-RU

Операційно-проектні технології активізації креативно-інноваційного потенціалу

І.О. Галиця, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК»

Представлена авторська розробка перспективної технології проектного навчання - нової форми індивідуалізації освітнього процесу. У сучасних умовах розвитку людства на тлі стрімкого процесу глобалізації провідні країни світу намагаються зміцнити свої позиції за рахунок використання новітніх знань і технологій, які на постіндустріальному етапі стають самим головним конкурентним ресурсом.

Ключові слова: технологія проектного навчання, стадія роботи над проектом, науково-практичний проект

Операционно – проектные иехнологии активизации креативно – инновационного потенциала

И.А. Галица, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента предприятия Университета «КРОК»

Представлена авторская разработка перспективной технологии проектного обучения — новой формы индивидуализации образовательного процесса. В современных условиях развития человечества на фоне стремительного процесса глобализации ведущие страны мира пытаются укрепить свои позиции за счет использования новейших знаний и технологий, которые на постиндустриальном этапе становятся самым главным конкурентным ресурсом.

Ключевые слова: технология проектного обучения, стадия работы над проектом, научно-практический проект

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами