Инноваторы и интеллектуально – креативные механизмы активизации их деятельности

  • uk-UA

  • ru-RU

Інноватори і інтелектуально - креативні механізми активізації їх діяльності

І.О. Галиця, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК»

Розглянуто роль інноваторів в сучасних умовах, надана їх класифікація, описана сутність інформаційно-інноваційного вектора забезпечення конкурентоспроможності. Досліджено питання управління внутрішньогосподарськими інтелектуально-інноваційними елітами, описані основні принципи управління останніми. Показано основні переваги зазначених еліт як інтелектуально - креативного механізму стимулювання діяльності інноваторів

Ключові слова: інноватор, інформаційно-інноваційний вектор конкурентоспроможності, внутрішньогосподарські інтелектуально-інноваціойні еліти

Инноваторы и интеллектуально – креативные механизмы активизации их деятельности

И.А. Галица, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента предприятия Университета «КРОК»

Рассмотрена роль инноваторов в современных условиях, дана их классификация, описана суть информационно-инновационного вектора обеспечения конкурентоспособности. Исследованы вопросы управления внутрихозяйственными интеллектуально-инновационными элитами, описаны основные принципы управления последними. Показаны основные преимущества указанных элит как интеллектуально - креативного механизма стимулирования деятельности инноваторов

Ключевые слова: инноватор, информационно-инновационный вектор конкурентоспособности, внутрихозяйственные интеллектуально-инновационные элиты

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами