Роль держави в сфері інвестиційно – інноваційної діяльності

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • Спеціальність: Економіка підприємства
 • Підрозділ: Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Сторінок: 2
 • ISBD: Галиця І.O. Роль держави в сфері інвестиційно – інноваційної діяльності / Погуда Н.В., Погуда О.А. // Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені І.Огієнка: Економічні науки. – 2014. №9. – С. 24-27
 • uk-UA

 • en-GB

Роль держави в сфері інвестиційно – інноваційної діяльності

І.О. Галиця, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК»

Розглянута одна з найважливіших проблем, існуючих у сфері інвестиційно- інноваційної діяльності – методологія ухвалення рішень, як органами влади, так і приватним інвестором. Запропоновано використовувати принцип поліваріантності для підвищення ефективності управлінських рішень

Ключові слова: інвестиції, інновації, проект, держава, поліваріантність, ефективність, рішення

The state's role in the area of investment - innovation

І.О. Galicia, Doctor of Economics, Professor, Head of the Economy Department, Management of Administration, "KROK" University

Considered the ability to use the principle polyalternativeness for making investment and innovation decisions, in article considered one of the main problems of existing in the area of investment – innovation activities – methodology of decision – making, as by power, so and private investor. Proposed to use principle polyalternativeness for improving effectiveness for make management decisions

Keywords: investment, innovation, project, government, polyalternativeness, efficiency, decision

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами