Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні

О.Ю. Сова, кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

Автором доповнено теоретичні засади організації діяльності малих підприємств в Україні з урахуванням сучасних умов господарювання

Ключові слова: підприємництво, мале підприємство, малий бізнес, підприємницька діяльність, умови господарювання, засади ефективного розвитку малого підприємства, фінансові результати

Особенности организации и функционирования малого бизнеса в Украине

Е.Ю. Сова, кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики и финансов, Университет экономики и права «КРОК»

Автором дополнено теоретические основы организации деятельности малых предприятий в Украине с учетом современных условий хозяйствования

Ключевые слова: предпринимательство, малое предприятие, малый бизнес, предпринимательская деятельность, условия хозяйствования, основы эффективного развития малых предприятий, финансовые результаты

The peculiarities of organization and functioning small business in Ukraine

O.Yu. Sova, Candidate of economic sciences, Associate Professor of the Department of National Economy and Finance, University of Economics and Law "KROK"

The author expanded theoretical basis for the organization of small enterprises in Ukraine taking into account modern conditions of economics

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises (SMEs), small business, entrepreneurial activity, economic conditions, the basis for effective development, financial results

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами