Загальна теорія бінарних відношень: проекція та відношення сумісност

  • uk-UA

  • en-GB

Загальна теорія бінарних відношень: проекція та відношення сумісност

Н.Д. Кахута кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету економіки та підприємництва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Метою статті є дослідження теоретико-множинних конструкцій для подальшого використання в табличних алгебрах. В роботі розглянуто проекцію та відношення сумісності та доведена низка критеріїв та властивостей даних конструкцій.

Ключові слова: проекція, відношеннясумісності, таблична алгебра, повний образ.

The general theory of binary relations: the projection and related compatibility

N.D. Kahuta Candidate (PhD) of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Computer Science Department, Dean of the Faculty of Economics and Entrepreneurship «KROK» University, Kyiv

The purpose of the article is to study the settheoretic constructions for use in tabular algebra. The projection and compatibility relation are viewed and criteria and the properties of these structures are proved.

Keywords: projection, compatibility relation,tabular algebra, total transform.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами