Невизнані держави в контексті державного будівництва та міжнародного визнання

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Невизнані держави в контексті державного будівництва та міжнародного визнання

Далявська Т. П., асистент кафедри суспільних наук, Університет економіки та права «КРОК» Україна, м. Київ

Аналізується феномен невизнаних держав в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання/невизнання. У даній статті розглянуто деякі приклади державного будівництва окремих невизнаних держав. На основі отриманих результатів, зроблено відповідні висновки щодо ролі державного будівництва у врегулюванні проблем невизнаних держав та його впливів на процеси їх міжнародного визнання/невизнання.

Ключові слова: невизнані держави, державне будівництво, державотворчий процес, міжнародне визнання/невизнання.

Непризнанные государства в контексте процессов государственного строительства и международного признания

Далявская Т. П., ассистент кафедры общественных наук, Университет экономики и права «КРОК» Украина, г.Киев

Анализируется феномен непризнанных государств в контексте процессов государственного строительства, а также международного признания/непризнания. В статье рассматриваются некоторые примеры государственного строительства отдельных непризнанных государств. На основании полученных результатов, были выработаны соответствующие выводы относительно роли государственного строительства в урегулировании проблем непризнанных государств и его влияния на процессы их международного признания/непризнания.

Ключевые слова: непризнанные государства, государственное строительство, процесс государственного строительства, международное признание/непризнание.

Unrecognized states in the context of state-building processes and international recognition

Daliavska T. Р., assistance of Social Sciences Department of University Economics and Law «KROK» Ukraine, Kyiv

The article is devoted to the analysis of the unrecognized states phenomena in the context of state-building processes and international recognition/unrecognition. The article is considered some examples of the state-building process of various unrecognized states. Some appropriate conclusions as to the state-building role in unrecognized states problems resolution and its impact on the processes of their international recognition/unrecognition were made.

Keywords: unrecognized state, state-building, state-building process, peacekeeping process, international recognition/unrecognition.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами