Сталий розвиток як умова економічної безпеки України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Сталий розвиток як умова економічної безпеки України

Андрєєва В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, Університету економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена дослідженню еколого-економічної безпеки як процесу в умовах сталого розвитку. Запропоновано визначення категорії «еколого-економічної безпеки», розподено сегменти та загрози еколого-економічній безпеці, проаналізовано наслідки рецесії в розвинутих економіках, які становлять загрозу економічній безпеці України.

Ключові слова: еколого-економічна безпека, економічна система, екодеструктивний вплив, навколишнє середовище, екологізація економіки.

Устойчивое развитие как условие экономической безопасности Украины

Андреева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий, конкурентной политики и инновационного развития Университета экономики и права «КРОК»

Статья посвящена исследованию эколого-экономической безопасности как процесса в условиях устойчивого развития. Предложено определение категории «эколого-экономическая безопасность», распределены сегменты и угрозы эколого-экономической безопасности, проанализированы последствия рецессии в экономике развитых стран, которые несут угрозу экономической безопасности Украины.

Sustainable development as the condition of Ukraine economical safety

Andryeyeva V.А.

The article is dedicated of ecology-economical safety research as a process at the sustainable development conditions. The definition of «ecology-economical safety»category is suggested, segments and threats of ecology-economical safety are distributed and receccion consequences of developing country economics are analyzed, which Ukrainian economical safety threaten.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами