Середня заробітна плата та середня продуктивність праці: компаративний аналіз

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Середня заробітна плата та середня продуктивність праці: компаративний аналіз

Б.Б. Гарін кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії «Університет економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена аналізу відповідності середнього рівня заробітної плати середній продуктивності праці в Україні. Показано частку середньої заробітної плати у ВВП (ВНД) на душу населення порівняно з іншими країнами світу.

Ключові слова: середня заробітна плата, ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності, ВНД на душу населення.

Средняя заработная плата и средняя производительность труда: компаративний анализ

Б.Б.Гарин кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономической теории Университет экономики и права «КРОК»

Статья посвящена анализу соответствия среднего уровня заработной платы среднему уровню производительности труда в Украине. Показана доля средней заработной платы в ВВП (ВНД) на душу населения сравнительно с другими странами мира.

Ключевые слова: средняя зароботная плата, ВВП на душу населения, паритет покупательной способности, ВНД на душу населения.

The average wage and the average productivity: a comparative analysis

B.B.Harin PhD in Economics, Associate Professor, Economic Theory Department “KROK” University

The article is devoted to the analysis of the compliance of the average wage to the average level of labor productivity in Ukraine. Shows the share of average salary in GDP (GNI) per capita in comparison with other countries of the world.

Keywords: average wage, GDP per capita, purchasing power parity, GNI per capita.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами