Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні

І.Л. Петрова, доктор економічних наук, Університет економіки та права «Крок»

У статті поставлено питання про формування нового сегменту ринку праці — ринку інноваційної праці, висвітлено його специфіку та тенденції становлення в Україні.

Ключові слова: ринок інноваційної праці, інновацій на активність, аномалії ринку інновацій.

Рынок инновационной труда: тенденции формирования в Украине

И.Л. Петрова, доктор экономических наук , Университет экономики и права «Крок»

В статье поставлен вопрос о формировании нового сегмента рынка труда— рынка инновационного труда, выявлены его специфика и тенденции становления в Украине.

Ключевые слова: рынок инновационной труда, инноваций на активность, аномалии рынка инноваций.

The market of innovative labor: tendencies of formation in Ukraine

I.L. Petrova, Doctor of Economic Sciences, "Krok" Universit

The article reviewed the specifics of the market of innovative labor, and also highlights the trends of its formation in Ukraine.

Keywords: market of innovative labor, innovation for activity, anomalies of the innovation market.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами