Досвід використання симуляцій у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців із міжнародної економіки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Спеціальність: Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Ялта: РВВ КГУ
 • Сторінок: 11
 • ББК: 74.04
 • УДК: УДК 37
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Досвід використання симуляцій у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців із міжнародної економіки

Резюме. У статті розглянуто особливості використання симуляцій як педагогічного інструменту, що, зокрема, під час вивченні іноземних мов майбутніми фахівцями із міжнародної економіки розвиває їх механізми засвоєння знань, формує вміння та навички, що сприяють їх професійній соціалізації. Представлено досвід оптимізації ефективності проведення практичних занять з іноземної мови шляхом введення симуляцій у практику іншомовної підготовки студентів цільового напряму підготовки.

Ключові слова: симуляції, іноземна мова, професійна соціалізація

Опыт применения симуляций в процессе обучения иностранному языку будущих специалистов по международной экономике

Резюме. В статье рассмотрено особенности использования симуляций педагогического инструмента, который, в частности, в процессе изучения иностранных языков будущими специалистами в отрасли международной экономики развивает их механизмы овладения знаниями, формирует умения и навыки, которые способствуют их профессиональной социализации. Представлен опыт оптимизации эффективности проведения практических занятий по иностранному языку через введение симуляций в практику языковой подготовки студентов целевого направления подготовки.

Ключевые слова: симуляции, практические занятия по иностранному языку, профессиональная социализация.

Experience-to-share of the use of simulations in the process of teaching foreign languages to the students who are the specialists to be in the sphere of international economics

Summary. The article studies peculiarities of the use of simulations regarded as a pedagogical tool which, in particular, in the process of learning foreign languages develops knowledge obtaining capabilities of the specialists to be in the sphere of international economy, improves abilities and skills of their professional socialisation. This piece presents the experience of increasing effectiveness and efficiency of the foreign languages lessons for the target specialism students via taking simulations into use.

Key words: simulations, foreign languages lessons, professional socialisation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами