Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні

О.В. Кривов’яз, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

У статті проаналізовано сучасний стан правопорядку України та шляхи його забезпечення. Розглянуто форми й особливості забезпечення правопорядку в Україні. Запропоновано напрями спільної діяльності держави та суспільства у сфері забезпеченні правопорядку.

Ключові слова: правопорядок, забезпечення правопорядку, методи забезпечення правопорядку

Пути обеспечения правопорядка в современной Украине

О.В. Кривовяз кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

В статье проанализировано современное состояние правопорядка Украины и пути его обеспечения. Рассмотрены формы и особенности обеспечения правопорядка в Украине. Предложены направления совместной деятельности государства и общества в сфере обеспечении правопорядка.

Ключевые слова: правопорядок, обеспечения правопорядка, методы обеспечения правопорядка

Ways of enforcement of Law and Order in modern Ukraine

О. Kryvoviaz PhD in Law, Assistant Professor of Theory and History of Law Department, «KROK» University

The current state of Law and Order in Ukraine and ways of enforcement of Law and Order in modern Ukraine are explored in the article. The forms and features of the maintenance of Law and Order in Ukraine are reviewed. The directions of joint activity of the state and society in the field of enforcement Law and Order are proposed.

Keywords: Law and Order, the enforcement of Law and Order, the methods of enforcement of Law and Order.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами