Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект)

Сідак В.С. Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник НОЦ НА СБУ

В статті розкривається механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб, показані процедури моделювання і реалізації маніпулятивних та дезінформаційних акцій. Містяться рекомендації щодо особливостей застосування механізму рефлексивного управління.

Ключові слова: механізм, рефлексивне управління, рефлексія, інформаційно-психологічні операції, моделювання, маніпулювання, дезінформація, технології, процедури.

Механизм рефлексивного управления в информационно-психологических операциях спецслужб (исторический аспект)

Сидак В.С. Член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник НОЦ НА СБУ

В статье раскрывается механизм рефлексивного управления в информационно-психологических операциях спецслужб, показаны процедуры моделирования и реализации манипулятивных и дезинформационных акций. Даются рекомендации относительно особенностей применения механизма рефлексивного управления.

Ключевые слова: механизм, рефлексивное управление, рефлексия, информационно-психологические операции, моделирование, манипулирование, дезинформация, технологии, процедуры.

Reflexive control mechanism in information-psychological operations, special services (historical aspect)

Volodymyr S. Sidak, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukrain, PhD of Hastorical, Professor, сhief research associate SOC NA SSU

The article reveals the mechanism of reflexive control in information and psychological operations, special services, showing the simulation procedure and the implementation of manipulation and disinformation shares. Recommendations regarding the specific application of reflexive control mechanism.

Keywords: mechanism, reflexive control, reflection, information and psychological operations, modeling, manipulation, disinformation, technologies, and procedures.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами