Роль країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності фахівців з туризму

  • uk-UA

  • ru-RU

Роль країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності фахівців з туризму

Мелько Людмила, Київський відділ

У публікації розкриваються роль і значення країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності у майбутніх фахівців з туризму, висвітлюються особливості формування, пропонується авторське визначення поняття «полікультурна компетентність фахівця з туризму».

Ключові слова: полікультурна компетентність фахівця з туризму, країнознавчі дисципліни, країнознавчі проекти

Роль страноведческих знаний в формировании поликультурной компетентности специалистов по туризму

Мелько Людмила, Киевское отделение

В публикации раскрываются роль и значение страноведческих знаний в формировании поликультурной компетентности у будущих специалистов по туризму, освещаются особенности формирования, предлагается авторское определение понятия «поликультурная компетентность специалиста по туризму».

Ключевые слова: поликультурная компетентность специалиста по туризму, страноведческие дисциплины, страноведческие проекты

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами