Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру

  • uk-UA

  • ru-RU

Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру

Мелько Людмила Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародної інформації, Університету економіки та права “КРОК”м.Києва

У статті висвітлюються етнографічні та антропологічні особливості дослідження М.Миклухо-Маклая в рамках збірника, який присвячений 165-річчю з дня народження видатного вченого та мандрівника. Аналізуються етнокультурні особливості папуаських народів на сучасному етапі.

Ключові слова: М. Миклухо-Маклай, етнографічні дослідження, антропологічні дослідження, папуаси.

Этнографические исследования Н.Н. Миклухо-Маклая в контексте современности

Мелько Людмила Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры международной информации, Университета экономики и права “КРОК”г.Киева

В статье освещаются этнографические и антропологические особенности исследований Н.Миклухо-Маклая в рамках сборника, посвященного 165-летию со дня рождения выдающегося ученого и путешественника. Анализируются этнокультурные особенности папуасских народов на современном этапе.

Ключевые слова: Н. Миклухо-Маклай, этнографические исследования, антропологические исследования, папуасы.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами