Країнознавчі фестивалі у системі взаємодії вищої та середньої школи

  • uk-UA

  • ru-RU

Країнознавчі фестивалі у системі взаємодії вищої та середньої школи

Мелько Л.Ф., Київський відділ УГТ

У статті підкреслюється актуальність полікультурної освіти як невід’ємного складника географічної освіти, аналізуються документи міжнародного рівня. Пропонується для розгляду потужний країнознавчий проект – країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур» у системі взаємодії вищої та середньої школи на базі Університету «КРОК».

Ключові слова: географічна освіта, полікультурна освіта, країнознавчий просвітницький фестиваль, діалог культур, країнознавчий проект.

Страноведческой фестиваль в системе взаимодействия высшей и средней школы

Мелько Л.Ф., Киевское отделение УГО

В статье подчеркивается актуальность поликультурного образования как неотъемлемого компонента географического образования, анализируются документы международного уровня. Предлагается для рассмотрения мощный страноведческий проект – страноведческой просветительский фестиваль «Диалог культур» в системе взаимодействия высшей и средней школы на базе Университета «КРОК».

Ключевые слова: географическое образование, поликультурное образование, страноведческий просветительский фестиваль, диалог культур, страноведческой проект.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами