Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму

  • uk-UA

  • ru-RU

Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму

Мелько Л.Ф. завідувач кафедри туризму, к.пед.н., доцент, Університет економіки та права «КРОК»

У статті узагальнюється та систематизується понятійно-термінологічний апарат за заявленою тематикою. Розкриваються сутність, значення етнотуризму, уточнюється його місце у сучасній класифікації видів туризму. Аналізуються дослідження та розробки.

Ключові слова: культурно-пізнавальний туризм (культурний туризм), етнічний туризм, етнографічний туризм (етнотуризм), класифікація туризму, види туризму.

Этнографический туризм как составляющая культурно-познавательного туризма

Мелько Л.Ф., заведующая кафедрой туризма, к.пед.н., доцент, Университет экономики и права «КРОК»

В статье обобщается и систематизируется понятийно-терминологический аппарат по заявленной тематике. Раскрываются сущность, значение этнотуризма, уточняется его место в современной классификации видов туризма. Анализируются исследования и разработки.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм (культурный туризм), этнический туризм, этнографический туризм (этнотуризм), классификация туризма, виды туризма.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами