Навчальний курс «Географія культури» у системі підготовки фахівців туристичної галузі

  • uk-UA

  • ru-RU

Навчальний курс «географія культури» у системі підготовки фахівців туристичної галузі

Мелько Л.Ф., завідувач кафедри туризму, к.пед.н., доцент, Університет економіки та права «КРОК»

У статті обґрунтовується доцільність впровадження навчального курсу «Географія культури» у систему підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери. Розкриваються мета, завдання, сутність, зміст дисципліни, міждисциплінарні зв’язки, значення у загальній системі підготовки фахівців.

Ключові слова: культура, географія культури, геокультурний регіон, культурно-пізнавальний туризм, фахівець туристичної галузі.

Учебный курс «география культуры» в системе подготовки специалистов туристической отрасли

Мелько Л.Ф., заведующая кафедрой туризма, к.пед.н., доцент, Университет экономики и права «КРОК»

В статье обосновывается целесообразность введения учебного курса «География культуры» в системе подготовки будущих специалистов туристической сферы. Раскрываются цели, задачи, сущность, содержание дисциплины, междисциплинарные связи, значение в общей системе подготовки специалистов.

Ключевые слова: культура, география культуры, геокультурный регион, культурно-познавательный туризм, специалист отрасли туризма

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами