Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих дисциплін

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих дисциплін

Мелько Л.Ф., Університет економіки та права «КРОК»

У статті висвітлюються особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих курсів, розглядаються чинники, які впливають на її ефективність. Пропонується модель удосконалення самостійної роботи студентів на прикладі підготовки творчих робіт.

Ключові слова: самостійна робота студентів, країнознавство, творчі роботи.

Совершенствование самостоятельной работы студентов при изучении страноведческих дисциплин

Мелько Л.Ф., Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассматриваются особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении страноведческих курсов, факторы, влияющие на ее эффективность. Предлагается модель усовершенствования самостоятельной работы студентов на примере подготовки творческих работ.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, страноведение, творческие работы.

Improvement of self-tuition work of students while learning the country-study disciplines

Melko L. F. «KROK» University

The article reflects the peculiarities of organizing the self-tuition work performed by the students while learning the country-study courses, and the aspects affecting the effectiveness of such work are examined. The model of

Keywords: self-tuition work of students, country study, creative works.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами