Творчі роботи студентів у курсі «країнознавство»: науково-методичний аспект

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Творчі роботи студентів у курсі «країнознавство»: науково-методичний аспект

Мелько Л.Ф.

У статті розкривається значення творчих робіт як однієї найефективніших форм самостійної роботи студентів, пропонуються науково-методичні рекомендації щодо їх підготовки.

Ключові слова: творчі роботи, країнознавство, країнознавчий образ.

Творческие работы студентов в курсе «страноведение»: научно-методический аспект

Мелько Л.Ф.

В статье раскрывается значение творческих работ как одной эффективных форм самостоятельной работы студентов, предлагаются научно-методические рекомендации по их подготовке.

Ключевые слова: творческие работы, страноведение, страноведческий образ.

Creative works of students in the course of «of regional geography»: scientific and methodical aspect

Melko L.F.

The article presens the meaning creative works as one the most effective forms of students’ self-study, and scientific-methodical recommendations as for their preparations are presented here.

Keywords: creative works, regional geography, representation of country

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами