Системи вправ для формування стратегій інформативного читання фахової літератури у процесі викладання англійської мови для спеціального вжитку студентам вищої професійної школи: теоретичний огляд та досвід

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського
 • Сторінок: 11
 • ISBN: 2078-2128
 • ББК: 94.3.88
 • УДК: УДК 378.14+371.31
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Системи вправ для формування стратегій інформативного читання фахової літератури у процесі викладання англійської мови для спеціального вжитку студентам вищої професійної школи: теоретичний огляд та досвід

У статті розглянуті системи вправ для формування стратегій інформативного читання фахової літератури у процесі викладання англійської мови для спеціального вжитку студентам немовного вищого навчального закладу. Також, представлено досвід розподілу вправ для реалізації завдання формування зазначених стратегій під час навчання майбутніх фахівців інформативного читання у процесі вивчення іноземної мови для спеціального вжитку у вищому навчальному закладі економічного профілю.

Ключові слова: системи вправ, стратегії інформативного читання, англійська мова для спеціального вжитку, вищий навчальний заклад економічного профілю.

Системы упражнений для формирования стратегий информативного чтения специализированной литературы в процессе преподавания английского языка для специальных целей студентам высшей профессиональной школі: теоретический обзор и опыт

В статье рассмотрены системы упражнений для формирования стратегий информативного чтения специализированной литературы в процессе преподавания английского языка для специальных целей студентам неязыкового высшего учебного заведения. Также, представлено опыт распределения упражнений с целью реализации задачи формирования упомянутых стратегий во время обучения будущих специалистов информативному чтению в процессе изучения иностранного языка для специальных целей в высшем учебном заведении экономического профиля.

Ключевые слова: системы упражнений, стратегии информативного чтения, английский язык для специальных целей, высшее учебное заведение экономического профиля.

Range of activities aimed at acquiring informative reading strategies of the specialism-related literature in the process of teaching english for specific purposes to the students of the higher professional school: theoretical overview and experience to share

The article studies the range activities of aimed at acquiring informative reading strategies of the specialism-related literature in the process of teaching English for Specific Purposes to the students of non-linguistic higher educational establishments. Furthermore, there has been presented the experience of organising activities in the process of learning English for Specific Purposes at the higher economic educational establishment.

Key words: range of activities, informative reading strategies, English for Specific Purposes, higher economic educational establishment.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами