Удосконалення системи видової класифікації інновацій

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Удосконалення системи видової класифікації інновацій

В.І. Карюк, Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено сутність різних видів інновацій з точки зору удосконаленої системи класифікаційних ознак, в результаті чого запропоновано узагальнену класифікацію видів інновацій та зазначено можливості її використання у інноваційній діяльності підприємства.

Ключові слова: Інновація, інноваційна діяльність, класифікація інновацій за різними ознаками, види інновацій, інноваційна стратегія, стимулювання інноваційної діяльності.

Совершенствование системы видовой классификации инноваций

В.И. Карюк, аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

В статье исследована сущность различных видов инноваций с точки зрения усовершенствованной системы классификационных признаков, в результате чего предложено обобщенную классификацию видов инноваций и указано возможности ее использования в инновационной деятельности предприятия.

Ключевые слова: Инновация, инновационная деятельность, классификация инноваций по различным признакам, виды инноваций, инновационная стратегия, стимулирование инновационной деятельности.

Species classification system improvement of innovations

V.I. Karyuk, Ph.D Student, Kyiv National Taras Shevchenko University

The article examines the essence of different types of innovation in terms of the advanced system of classification features, resulting in the generalized classification of innovation and indicated the possibility of its use in the innovation enterprise.

Keywords: Innovation, innovation activities, classification of innovations according to various characteristics, types of innovation, innovation strategy, to stimulate innovation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами