Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси

Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси

Петрунько О.В. доктор психол. наук

З розвитком глобалізаційних процесів світовий медіапростір став, з одного боку, безмежно плюралістичним, а з другого – практично некерованим і неконтрольованим. У зв’язку з цим в усьому світі (і Україна не становить виключення) дедалі сильніше звучить занепокоєння з приводу екологічного його стану. Йдеться передусім про те, що за своїми якісними і змістовими характеристиками сучасний медіапростір дедалі більше постає як агресивне і потенційно деструктивне середовище існування людства і соціалізації прийдешніх поколінь.

Ключові слова: медіапростір, агресивне медіасередовище, медіасуспільство

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами