«Ідеальні» функції соціалізації

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

«Ідеальні» функції соціалізації

О.В. Петрунько, доктор психологічних наук

У статті розглядається феномен соціалізації і, зокрема, ті її аспекти і функції, які безсумнівно можуть бути кваліфіковані як «ідеальні».

Ключові слова: соціалізація, ідеальне, «ідеальні» функції.

«Идеальные» функции социализации

О.В. Петрунько, доктор психологических наук

В статье рассматривается феномен социализации и, в частности, те ее аспекты и функции, которые несомненно могут быть квалифицированы как «идеальные».

Ключевые слова: социализация, идеальное, «идеальные» функции.

"Ideal" functions of socialization

Petrunko O., Doctor of Psychological Sciences

In this article socialization fenomen and «ideal» aspects and functions of the socialization are analyzed.

Keywords: socialization, ideal, «ideal» functions.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами