Медіасоціалізація, або соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Медіасоціалізація, або соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими

О. В. Петрунько

Соціалізація нових поколінь, що зростають у медіасуспільствах, означується як медіасоціалізація. Аналізуються особливості та небезпеки медіасоціалізації в сучасному медіасередовищі.

Ключові слова: медіасередовище, медіасоціалізація, медіадепривація, соціалізація „без участі дорослих”, вимушена самосоціалізація.

Медиасоциализация, или социализация с медиа вместо социализации с взрослыми

О. В. Петрунько

Социализация новых поколений, подрастающих в медиаобществах, обозначается как медиасоциализация. Анализируются особенности и риски медиасоциализации в современной медиасреде.

Ключевые слова: медиасреда, медиасоциализация, медиадепривация, социализация „без участия взрослых”, вынужденная самосоциализация.

Media socialization, or socialization with media instead of socialization with adults

O. Petrunko

Socialization of new generations which are growing-up in media societies is defined as media socialization. Specifics and risks of media socialization in modern media environments are analyzed.

Keywords: media environment, media socialization, media socialization, deprivation, „adult free” socialization, forced self-socialization.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами