Психотехнологічні та психологічні ресурси управління образом суспільних і освітніх інновацій

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Психотехнологічні та психологічні ресурси управління образом суспільних і освітніх інновацій*

Петрунько О. В.

Проаналізовано ресурсний потенціал суспільних і освітніх інновацій та акцентовано увагу на психотехнологічній і психологічній його складових. Показано засоби і прийоми управління ставленням до суспільних інновацій та формуванням позитивного їх образу в свідомості їх адресатів.

Ключові слова: суспільні і освітні інновації, ресурсний потенціал суспільних інновацій, образ суспільних інновацій, управління образом інновації, інноваційні психотехнології.

Психотехнологические и психологические ресурсы управления образом общественных и образовательных инноваций

Петрунько О. В.

Проанализирован ресурсний потенциал общественных и образовательных инноваций и сделан акцент на психотехнологической и психологической его составляющих. Показаны способы и приемы управления отношением к инновациям и формированием позитивного их образа в сознании их адресатов.

Ключевые слова: общественные и образовательные инновации, ресурсный потенциал общественных инноваций, образ общественных инноваций, управление образом инновации, инновационные психотехнологии.

Psychotechnological and psychological resources in the management of public and educational innovations

Petrunko O.

The resource potentials of social and educational innovations are analyzed. The psychotechnological and psychological components of the potential are addressed. The ways and methods of management of positive relation to the innovations, and of innovation image formation in recipients are studied.

Keywords: social and educational innovation, resource potential of social innovations, image of social innovation, management of an innovation image, innovative psychotechnologies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами