Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства

  • uk-UA

  • ru-RU

Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства

Петрунько О. В.

У статті наведено результати багаторічного теоретико-емпіричного дослідження феномену інформаційної культури сучасного медіасуспільства як важливого показника якісного стану цього суспільства, що гарантує психологічну безпеку його громадянам та його національну безпеку, а також є базовим чинником його самозбереження і розвитку.

Ключові слова: екранні медіа, медіасуспільство, інформаційно-психологічна безпека, національна безпека, інформаційна культура, медіакультура.

Информационная культура как фактор психологической и национальной безопасности медиаобщества

Петрунько О. В.

В статье представлены результаты многолетнего теоретико-емпирического исследования феномена информационной культуры современного медиаобщества как главного критерия качественного состояния этого общества, гарантирующего психологическую безопасность его гражданам и его национальную безопасность, а также являющегося базовым фактором его самосохранения и развития.

Ключевые слова: экранные медиа, медиаобщество, информационно-психологическая безопасность, национальная безопасность, информационная культура, медиакультура.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами